03-6138935, 050-8691442           Facebook  
     
 
 
טיפול בצמחים סיניים

קיימים 650 מינים של צמחי מרפא סינים . הם גם כמו המחטי דיקור משפיעים על אנרגיה "צ 'י", רק באמצעים כימיים. למשל ,מחלות כמו שפעת , דלקת ריאת כלציסטיט יכולים להתלוות בחום גבואה . בכל המיקרים משתמשים בצמחי מרפא שמגרשים חום , אך לכל מחלה יש צמח משלה . אם ביבחון רופא סיני מגלה פגיעה ב 2-3 אברי הגוף , הוא כותב נוסחה כללית שמתאימה לכל האברים האלה .