03-6138935, 050-8691442           Facebook  
     
 
 

 

ביופארם

בתחילת אוקטובר 2013 נפתחה הביופארם (חוות עלוקות\חווה ביולוגית) בבולגריה.
תחילת דרכנו החלה באוקטובר 2011 כאשר התחלנו רק לבנות את החווה.

בפסח האחרון של 2014 עשינו הכנות אחרונות לקראת הגידול וחפרנו עוד בריכה.
כרגע בשלב זה אנו מחכים לתקופת הרבייה שתהיה באוגוסט
בשביל לספק לבתי החולים והאנשים המתעסקים בטיפול בעלוקות בארץ.

 

רביית העלוקה בסביבה הטבעית

הרבייה מתרחשת בברכות המלאכותיות שעשינו בשביל העלוקות היא מתרחשת בעיקר בקרקעית הבריכה על אדמת הכבול.

הכבול מאפשר לעלוקה להתחבא מפני קרני השמש וגם מפני הקור בנוסף העלוקות מתחבאות מפני השמש גם בצמחיה ואוהבות לשבת בצמחיה  כאשר אותם צמחים נותנים חמצן למים.
ישנם גם עדשות מים זעירות אשר מנקות את המים.
הבריכות שלנו מקבלות את המים ממי באר, מים אלו הם מים נקיים ללא כימיקלים אנחנו מחליפים את כל כמות המים בבריכות כל חודשיים. וכל יום מסתכלים שמפלס המים לא יורד בשביל לא לשנות את תנאי מחייתם של העלוקות.

כל שלושה חודשים אנחנו מאכילים את העלוקות מדם עגל המובא ממשחטות.
רביית העלוקה מצריכה תנאים .
לתפיסת העלוקות אנו משתמשים ברשת דיג